ประกาศประชาวิจารณ์จ้างบริการจัดทำและเผยแพร่เนื้อหาสำหรับสื่อเสียงประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2563


5 Jun 63
137

ประกาศประชาวิจารณ์จ้างบริการจัดทำและเผยแพร่เนื้อหาสำหรับสื่อเสียงประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2563

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ DGA-63-0212

66 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ DGA-63-0212

56 ครั้ง