ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลและรักษาความปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงการใช้งานระบบเครือข่ายเสมือน (Remote Access VPN) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0207)(ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2563 – 5 มิ.ย. 2563)


1 Jun 63
150
1

DGA-63-0207 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

101 ครั้ง
2

DGA-63-0207 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

87 ครั้ง
3