ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาการงานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสาร การนำเสนอ และบริหารจัดการ แบบรายปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0203) (ระหว่างวันที่ 26 – 28 พ.ค.63)


25 May 63
138
1