ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0187)(ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 63 – 18 พ.ค. 63)


8 May 63
319
1

DGA-63-0187 ประกาศประกวดราคา

83 ครั้ง
2

DGA-63-0187 เอกสารประกวดราคา

104 ครั้ง
3