(ร่าง) ประชาวิจารณ์การจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (DGA/63/0164) (ระหว่างวันที่ 19 – 24 มีนาคม 2563)


19 Mar 63
152

(ร่าง) ประชาวิจารณ์การจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (DGA/63/0164) (ระหว่างวันที่ 19 – 24 มีนาคม 2563)

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

71 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

72 ครั้ง