ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับรถ จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0151)


21 ก.พ. 63
821

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับรถ จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0151)

1
2

เอกสารประกวดราคาจ้าง DGA-63-0151

114 ครั้ง
3

ประกาศประกวดราคาจ้างฯ DGA-63-0151

111 ครั้ง