ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและการสำรวจตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0137)


18 Feb 63
404

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและการสำรวจตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (DGA/63/0137) 

1