ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0095) (ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 – 4 ธันวาคม 2562)


27 Nov 62
732
1
2
3