ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน 5 ชั้น ระยะเวลา 9 เดือน (1/1/63 – 30/9/63) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0087


18 พ.ย. 62
1234

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน 5 ชั้น ระยะเวลา 9 เดือน (1/1/63 – 30/9/63) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0087