ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน 5 ชั้น ระยะเวลา 9 เดือน (1/1/63 – 30/9/63) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0087


18 Nov 62
583

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน 5 ชั้น ระยะเวลา 9 เดือน (1/1/63 – 30/9/63) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0087

1
2

เอกสารประกวดราคาจ้างฯ DGA-63-0087

104 ครั้ง
3

ประกาศประกวดราคาจ้างฯ DGA-63-0087

100 ครั้ง