ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างดำเนินงานศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0067) (ระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 2562 – 12 พ.ย. 2562)


7 Nov 62
215
1
2
3