ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (GNews) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0027)


25 Oct 62
199

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (GNews) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0027)

1

63-0027 ประกาศผู้ชนะ

91 ครั้ง