ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) จำนวน 119 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0055)


22 ต.ค. 62
1234

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) จำนวน 119 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0055)