ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) จำนวน 119 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0055)


22 Oct 62
479

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) จำนวน 119 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0055)

1

เอกสารประกวดราคาจ้างฯ DGA-63-0055

184 ครั้ง
2

ประกาศประกวดราคาจ้างฯ DGA-63-0055

175 ครั้ง
3