ประกาศประกวดราคาจ้างบริการระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0088)


18 ธ.ค. 61
179
1

ประกาศประกวดราคา

66 ครั้ง