ประกาศประกวดราคาจ้างบริการระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0088)


18 Dec 61
194
1

ประกาศประกวดราคา

67 ครั้ง