ประกวดราคาจ้างบริการระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0088)


27 พ.ย. 61
60
1

62-0088 ประกาศประกวดราคา+เอกสารประกวดราคา

5 ครั้ง