(ร่าง) ประชาวิจารณ์งานเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (All-in-One) จำนวน 185 เครื่อง ระยะเวลา 35 เดือน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0010) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561


28 Aug 61
1007
1
2

ร่างประกาศ ครั้งที่ 2

201 ครั้ง