(ร่าง) ประชาวิจารณ์งานเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (All-in-One) จำนวน 185 เครื่อง ระยะเวลา 35 เดือน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0010) ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึง 30 สิงหาคม 2561


27 Aug 61
593
1
2

ร่างประกาศ

171 ครั้ง