(ร่าง) ประชาวิจารณ์งานซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud G-Cloud) (DGA/62/0016) (ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. 61 ถึง 30 ส.ค. 61)


27 Aug 61
648

(ร่าง) ประชาวิจารณ์งานซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud G-Cloud) (DGA/62/0016) (ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. 61 ถึง 30 ส.ค. 61)

1

27082018183543-0001

173 ครั้ง