ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0002)


23 ส.ค. 61
1234

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0002)

1

62-0002 ประกาศเชิญชวนเสนอราคา

12345 ครั้ง