ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Blockchain for Medical Health ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0315) (ครั้งที่ 2) (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 23 ธันวาคม 2562)


16 Dec 62
606
1