ประกาศประชาวิจารณ์ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Blockchain for Medical Health ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0315) (ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2562 – 12 ธันวาคม 2562)


6 Dec 62
837
1
2
3