ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Blockchain for Medical Health ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0315) (ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 2562 – 19 พ.ย. 2562)


12 Nov 62
733
1

(TOR) DGA-62-0315 จ้างพัฒนาระบบ Blockchain for Medical Health

205 ครั้ง
2
3