ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Blockchain for Medical Health ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0315) (ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 2562 – 19 พ.ย. 2562)


12 พ.ย. 62
1234