ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Blockchain for Medical Health ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0315) (ระหว่างวันที่ 6 พ.ย. 2562 – 11 พ.ย. 2562)


6 Nov 62
518
1

(TOR) DGA-62-0315 จ้างพัฒนาระบบ Blockchain for Medical Health

187 ครั้ง
2
3