ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0247)


9 ก.ค. 62
770

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0247)

1

(TOR) DGA-62-0247 จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network

155 ครั้ง
2

เอกสารประกวดราคาจ้าง DGA-62-0247

118 ครั้ง
3

ประกาศประกวดราคาจ้าง DGA-62-0247

121 ครั้ง