ประกาศเชิญชวนจ้างบริการการสร้างความรู้และความเข้าใจ ผ่านการสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ ของ สพร. ด้วยวิธี e-bidding (DGA/62/0230)


21 Jun 62
451

ประกาศเชิญชวนจ้างบริการการสร้างความรู้และความเข้าใจ ผ่านการสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ ของ สพร.(DGA/62/0230)

1