ประกาศประชาวิจารณ์โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับผู้บริหารของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/62/0231) (ระหว่างวันที่ 10/06/2562 – 13/06/2562)


10 Jun 62
55
1
2