ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้ฯบานระบบคลาวด์ภาครัฐ สำหรับรองรับการทำงานแบบ Active-Active Datacenter ด้วยวิธี e-Bidding (DGA/62/0171)


7 Mar 62
437

ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้ฯบานระบบคลาวด์ภาครัฐ สำหรับรองรับการทำงานแบบ Active-Active Datacenter ด้วยวิธี e-Bidding (DGA/62/0171)

1

เอกสารประกวดราคาซื้อ DGA-62-0171

208 ครั้ง
2

ประกาศประกวดราคาซื้อ DGA-62-0171

193 ครั้ง