ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (DGA/62/0161)


28 Feb 62
459

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (DGA/62/0161)

1

เอกสารประกวดราคาจ้างฯ DGA-62-0161

206 ครั้ง
2

ประกาศประกวดราคาจ้างฯ DGA-62-0161

192 ครั้ง