(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) (DGA/62/0144) ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2562


28 Jan 62
290

(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) (DGA/62/0144) ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2562

1

ร่างเอกสารประกวดราคา DGA-62-0144

145 ครั้ง
2

ร่างประชาวิจารณ์ DGA-62-0144

152 ครั้ง