ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไมโครโฟนและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับห้องประชุมชั้น 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (DGA/61/0370)


5 Oct 61
770

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไมโครโฟนและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับห้องประชุมชั้น 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (DGA/61/0370)

1