(ร่าง) ประชาวิจารณ์ซื้อขายอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบและรายงานช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) DGA/62/0039 (วันที่ 19-21 กันยายน 2561)


18 Sep 61
759

(ร่าง) ประชาวิจารณ์ซื้อขายอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบและรายงานช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) DGA/62/0039 (วันที่ 19-21 กันยายน 2561)

1

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ DGA-62-0039

267 ครั้ง