(ร่าง) ประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์เดิมระบบคลาวด์ภาครัฐฯ DGA/61/0321 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding (วันที่ 15/08/61 – วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 20/08/61)


15 ส.ค. 61
609

(ร่าง) ประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์เดิมระบบคลาวด์ภาครัฐฯ DGA/61/0321 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding (วันที่ 15/08/61 – วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 20/08/61)

1

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ DGA-61-0321

181 ครั้ง