ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบสกู๊ปข่าว เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบริการกลางผ่านเครือข่าย GIN โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/61/0291)


2 Aug 61
55

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบสกู๊ปข่าว เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบริการกลางผ่านเครือข่าย GIN  โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/61/0291)

1