(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ TDGA และปรับปรุงระบบ e-learning ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EGA/61/0258


15 มิ.ย. 61
711
1
2

ร่างประกาศประกวดราคา

216 ครั้ง