ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 1 สำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EGA/61/0222


24 เม.ย. 61
1020
1

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ ข่าวกรอง

222 ครั้ง