ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EGA/61/0184


21 มี.ค. 61
729
1

ประกาศประกวดราคาจ้าง MA kiosk

55 ครั้ง