ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EGA/61/0184


21 Mar 61
737
1

ประกาศประกวดราคาจ้าง MA kiosk

55 ครั้ง