ประกาศประกวดราคาและเอกสารการประกวดราคาจัดหาคอมพิวเตอร์เสมือนภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ระยะที่ 2) ครั้งที่2 (EGA-61-0123)


26 Feb 61
137

ประกาศประกวดราคาและเอกสารการประกวดราคาจัดหาคอมพิวเตอร์เสมือนภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ระยะที่ 2) ครั้งที่2 (EGA-61-0123)

1