ประกาศร่าง (ครั้งที่ 2) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบบริการกลางภาครัฐผ่านเครือข่าย GIN


28 Dec 60
191

ประกาศร่าง (ครั้งที่ 2) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบบริการกลางภาครัฐผ่านเครือข่าย GIN 

1

61-0102 ประกาศร่าง ครั้งที่ 2

21 ครั้ง