(EGA/61/0077) ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


15 Nov 60
706

(EGA/61/0077) ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1

ประกาศ EGA-61-0077

183 ครั้ง