ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานชั้น 11 16 17 18 และชั้น 19 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (EGA/61/0045)


18 Oct 60
68
1