(EGA/60/0263) ประกาศร่างวิจารณ์ จัดจ้างจัดทำโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี Blockchain ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


5 ต.ค. 60
1234
1

ร่างเอกสารประกวดราคา

12345 ครั้ง
2

ร่างประกาศ

12345 ครั้ง
3

ร่างTOR

12345 ครั้ง