(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดคุณภาพและความปลอดภัยด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบบ G-Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) DGA/61/0309 (ระหว่างวันที่ 10-15 มกราคม 2562)


10 Jan 62
768
1
2

ร่างเอกสารประกวดราคา

223 ครั้ง
3

ร่างประกวดราคา

223 ครั้ง