ประกาศจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชั่น (AD)และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ(BD)พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคา (EGA/60/0210)


11 ก.ค. 60
42

ประกาศจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชั่น (AD)และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ(BD)พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคา (EGA/60/0210)

1