ประกาศประชาวิจารณ์ (EGA-60-0147) โครงการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลและศูนย์ข้อมูลสำรองด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์


20 Mar 60
70

โครงการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลและศูนย์ข้อมูลสำรองด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

1