(ร่าง) ประกาศประชาวิจารณ์ "โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบ CCTV และ UPS ชั้น 11 ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์"


6 ต.ค. 59
1234

(ร่าง) ประกาศประชาวิจารณ์ "โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบ CCTV และ UPS ชั้น 11 ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์"

1

ร่างขอบเขตของงาน

12345 ครั้ง