(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2559


9 ส.ค. 59
81

(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2559

1

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา

5 ครั้ง
2

(ร่าง) ขอบเขตของงาน

3 ครั้ง