ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และ Smart Card Reader เพื่อรองรับการให้บริการแบบ Smart Service โครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service)


3 Aug 59
1432
1

announce-EGA-59-0279

449 ครั้ง