(ร่าง) ประกาศประชาวิจารณ์ งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และ Smart Card Reader เพื่อรองรับการให้บริการแบบ Smart Service โครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service)


15 Jul 59
1101

ระยะเวลาการประกาศประชาวิจารณ์  เริ่มตั้งแต่วันที่  15 กรกฎาคม 2559 – 28 กรกฎาคม 2559

1