งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานส่วนกฎหมาย ส่วนเลขานุการผู้บริหารและห้องประชุมวิภาวดี พื้นที่สำนักงานชั้น 18 สรอ.(EGA/59/0245)


6 มิ.ย. 59
699

งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานส่วนกฎหมาย ส่วนเลขานุการผู้บริหารและห้องประชุมวิภาวดี พื้นที่สำนักงานชั้น 18 สรอ.(EGA/59/0245)

1