งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานส่วนกฎหมาย ส่วนเลขานุการผู้บริหารและห้องประชุมวิภาวดี พื้นที่สำนักงานชั้น 18 สรอ.(EGA/59/0245)


6 Jun 59
706

งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานส่วนกฎหมาย ส่วนเลขานุการผู้บริหารและห้องประชุมวิภาวดี พื้นที่สำนักงานชั้น 18 สรอ.(EGA/59/0245)

1