ประกาศประกวดราคา งานจ้างบำรุงรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0047)


1 Nov 66
31

กำหนดดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP): วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

กำหนดยื่นข้อเสนอผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP): วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

1

DGA-67-0047 ประกาศประกวดราคาจ้าง

เลขที่โครงการ 66109312046
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
6 ครั้ง
2

DGA-67-0047 เอกสารประกวดราคาจ้าง

เลขที่โครงการ 66109312046
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
5 ครั้ง
3

(TOR) DGA-67-0047

เลขที่โครงการ 66109312046
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
8 ครั้ง