ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 4 คัน ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/67/0011)


31 Aug 66
112
1

DGA-67-0011 ประกาศประกวดราคา (สพร.)

เลขที่โครงการ 66089671941
งบประมาณ 2,200,000.00 บาท
22 ครั้ง
2

DGA-67-0011 เอกสารประกวดราคา (สพร.)

เลขที่โครงการ 66089671941
งบประมาณ 2,200,000.00 บาท
14 ครั้ง
3

(TOR) DGA-67-0011

เลขที่โครงการ 66089671941
งบประมาณ 2,200,000.00 บาท
18 ครั้ง